Menu

Documenten

Document R-1791-14-454-53v

Cornelia Anthonij Sop, weduwe en testamentaire erffgenaame van wijlen Peter Wijtens ingevolge den testamente daar van zijnde gepasseert voor den notaris I.S. van Meurs en zeeckere getuijgen alhier den .... 1788, op heden vertoond, cedit aan Jacobus Peter Wijtens, een halff huijs naar den noorde kand, scheidende op de graat van de schouw, met schop en hoff groot een halff loopensaat ofte daar omtrent, zoo meede een vijftiende part in het gebruijk en onderhoud van den put, gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de gemeene straat west Wouter van Iersel en andere, zuid Dionisius Rijnen met de wederhelfft van voors. huijs en noord Francis de Haas,
Doende jaarlijx inde ordinaire verponding dertien st, los en vrij, uitgenoomen weegen, steegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma,
Den transportante verclaard dat het voors. huijs cum annexis geen leen subject is aan den Ed: Raade en Leenhove van Brabant in s' Hage,
Actum den negen en twintigsten julij 1700 een en negentig.

Kooppenningen 210..0..0. debet.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832