Menu

Documenten

Document R-1791-14-454-65v

Maria Vugts, meerderjaarige ongehuwde dogter cum tutore voor de eene helft en Cornelis de Beer in qualiteid als momboir en Cornelis Adams als toesiender beide over de twee minderjaarige kinderen van wijlen Johanna Cornelia Vugs daar vader van is Johannes Adams, voor de mede helft, de gemelde voogden uit kragte van authorisatie van heeren drossaard en Scheepenen der Heerlijkheid Tilborg en Goirle in dato 22 augustus 1791 cedunt aan Adriaan van Hest, een halff huis, aan den westenkant scheidende op de graat van de schouw met aan geleegen hoff en weide, groot zestig roeden ofte daar omtrent gestaan en geleegen onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Wouter van Ierssel, west Jan Beeris, zuid Jacobus van Groenendaal en noord den waterloop, belast met twee penningen in eenen meerderen cheijns jaarlijx aan de geswoorens alhier,
Doende jaarlijx in de ordinaire de somme van eenen gulden vier stuijvers, voorts los en vrij, uitgenoomen weegen steegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma,
En werd ten deesen verder gerefereerd tot de conditie van publique verkooping daar van voor Heeren en Scheepenen alhier gehouden in dato 30e augustus en 13e september 1791.
De transportanten verclaaren dat gem. half huis cum annexis geen leen subject is aan den Ed. Rade en Leenhove van Braband in 's Hage, actum den derden october 1700 een en negentig.

Cooppenn en slagen 135..0..0 voldaan.

Adriaan van Hest cedit aan Jan Baptist Cornelis de Jong en Adriana Cornelis de Jong een halff huis, aan den westenkant, scheidende op de graat van de schouw met aan geleegen hoff en weide, groot zestig roeden ofte daar omtrent, gestaan en geleegen onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Wouter van Ierssel, west Jan Beeris, zuid Jacobus van Groenendaal en noord den waterloop, belast met twee penningen in eenen meerderen cheijns jaarlijx aan de geswoorens alhier,
Doende jaarlijx in de ordinaire verponding eene somme van eenen gulden vier stuijvers, voorts los en vrij, uitgenoomen weegen, steegen, etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma,
De transportant verclaard dat gem. halff huis cum annexis geen leen subject is aan den Ed. Raade en Leenhove van Braband in 's Hage, actum den derden october 1700 een en negentig.

Kooppenningen 135..0..0 voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832