Menu

Documenten

Document R-1791-14-454-77r

Peter Hendrik van Gool, cedit aan Cornelis Willem de Beer, een perceel ackerland, groot drie en een halff loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen onder Tilborg, aan de Hasselt, aldaar oost de waterlaat, west de straat, zuid den getransporteerde en noord de weduwe Adriaan van Beurden.
Belast met drie duijten chijns jaarlijx, aan den Hooggebooren heer alhier, voorts los en vrij, uitgenomen weegen, steegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma;
Doende in d'ordinaire verponding in twee posten ten quohiere f 1..14..14.
Den transportant verclaart, dat het voors: parceel, geen leen subject is, aan den Ed: Rade en Leenhove van Braband in s'Hage.
Actum den tweeentwintigsten october 1700 eenennegentigh.

Kooppenningen 550 gulden, voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832