Menu

Documenten

Document R-1791-14-454-77v

Peter Hendrik van Gool, cedit aan Jan Nicolaas Couwenberg, een parceel weide, groot drie en een halff loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen onder Tilborg, aan de Hasselt; aldaar oost en zuid de waterlaat, west den H: Geest Armen alhier en noord Peter Pessers; los en vrij, uitgenomen wegen, steegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma,
Doende jaarlijx in de verponding f 1..0..0.
Den transportant verclaart, dat het voors: parceel, geen leen subject is aan den Ed: Raade en Leenhove van Braband in s'Hage.
Actum den tweeentwintigsten october 1700 eenennegentigh.

Kooppenningen 300 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832