Menu

Documenten

Document R-1792-14-455-28v

Cornelia Daniel van Hest weduwe wijlen Johannes Zegers, in qualiteit als last en procuratie hebbende, van hare meerderjarige kinderen, met namen Johannes Collaert als in huwelijk hebbende Maria Elizabeth Zegers, wonende te Breda, Johannes Zegers, wonende te Bergen op den Zoom, en van Lambertus Johannes Zegers, wonende in de stad Delft, ingevolge de onderhandsche procuratie daarvan zijnde in dato 4 maart 1792 op heden vertoond, en alhier ter secretarije geregistreert in 't register van allerleij actens op folio ... in haar opgemelde qualiteit cedit aan de weduwe Gerrit van de Pas, de helft aan den westen kant in een parceel schaarbosch, groot in't geheel circa vier lopensaten, gelegen onder Tilborg, in de Hoge Heijningen, aldaar oost den cooperse met de wederhelft van dit parceel, zuid Hendrik Mutsaers, west de kinderen Jan Danckers, en noord Jan van Bovens erfgenamen, los en vrij, uitgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma;
De transportante verclaard, dat gemelde parceel geen leen subject is aan den Ed: Rade en Leenhove van Braband in s'Hage;
Actum den veertienden april 1700 tweeennegentigh.

Kooppenn: 220 gulden, voldaan.

Dezelve als voor, cedit aan Johannes de Beer, de helft naast den zuijden kant van een parceel ackerland, zoo als zal worden afgereend; groot in 't geheel twee loopensaten ofte daar omtrent, gelegen onder Tilborg, aan de Hasseld, aldaar oost de gemeene straat, west Jan Adriaan Maas, zuijden den cooper, en noorden de verkooperse; los en vrij; uitgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma.
De transportante verclaart dat voors. parceel geen leen subject is, aan den Ed: Rade en Leenhove van Braband in s Hage.
Actum den veertienden april 1700 tweeennegentigh.

Kooppenn: 180 gulden, voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832