Menu

Documenten

Document R-1792-14-455-67

Simon Jan Scheerders, Embrecht Horsten, in huwelijk hebbende Cornelia Jan Scheerders, en Augustinus Mijnaers in huwelijk hebbende Johanna Jan Scheerders, cedunt aan de 5 kinderen van Cornelis Anthonij van Pelt, daar moeder van is geweest Ida Cornelis Leijten, een huijs en hoff, groot een en een halff loopensaat, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Stokhasselt, aldaar oost en noord den coper, west Francis Jacobus van Iersel, zuid de straat en noord de cooper.
Belast met twee duijten chijns jaarlijx, aan de gezwoorens alhier.
Voorts los en vrij, uitgenomen wegen, steegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
De transportanten verclaaren dat voors. huijs cum annexis, geen leen subject is aan den Ed: Rade en Leenhove van Braband in s'Hage.
Actum den negentienden november 1700 tweeennegentig.

Cooppenn: 350 guldens, waar op bij de vest is betaald 100 glden, en de rest: 250 gulden debet, te weten ten behoeve van Simon Jan Scheerders 125 gulden en ten behoeve van Embregt Willem Horsten gelijke 125 gulden.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832