Menu

Documenten

Document R-1792-14-455-6v

Cornelis Peter Horvoirst, als in huwelijk hebbende Apolonia van Meer, voor de eene helfte, en Peter en Cornelis Jan Horvoirts, Jan Couwenberg, als in huwelijk hebbende Engelina Janzen, en Peter Hendrik van Gool, als in huwelijk hebbende Anna Maria Janzen, te zamen voor de wederhelft en alzo alle te zamen voor 't geheel, erfgenamen van wijlen Engelina Janzen weduwe Adriaan van Beurden, ingevolge den testamente daar van zijnde gepasseert voor den notaris Cornelis Bles, en zeekere getuijgen alhier, den ... ten deezen vertoond, cedunt aan Adriaan Verbunt een half huijs, naast den zuijdenkant, met omtrent twintig roeden hoff, gestaan en geleegen alhier onder Tilborg, aan de Hasselt, aldaar oost de straat, zuid Jan Maas, west Johannes de Beer, en noord de weduwe Bartel van Rijssel, los en vrij, uijtgenomen wegen, steegen etc. ende hebben etc. gelovende etc.. en allen verholen commer etc. pro ut in forma,
De transportanten verclaaren, dat voors. half huijs cum annexis geen leen subject is aan den Edelen Rade en Leenhove van Braband in 's Hage, Actum den agtentwintigsten januarij 1700 tweeennegentig.

Cooppenningen 450 gulden, voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832