Menu

Documenten

Document R-1793-14-455-74v

Adriaan Justinus Smulders weduwenaar van wijlen Cornelia Casteel, voor drie vijfde parten, ende met hem Cornelis Casteel, en Jan Bapt: van Riel, beide in qualiteit als beedigde voogden over de twee nog minderjarige kinderen van wijlen voornoemde Cornelia Casteel, daar vader van is den voorn: Adriaan Justinus Smulders, in opgemelde hunne qualiteit, voor de overige twee vijfde parten, en alzoo te zamen voor 't geheel, uit kragte van authorisatie van heeren schepenen der Heerlijkheid Tilborg en Goirle, in dato 3 november dezes jaars 1792 ten deze vertoond, cedunt aan Anna Catharina Verbunt weduwe Adam van Riel, een parceel ackerland, groot zeeven en een vierde loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatze aldaar genaamd het Craaijven, oost Francis Cornelis Coolen, zuid den zelve, west de straat, en noord den H: Geest Armen alhier.
Belast met twee stuijvers agt penningen chijns jaarlijx aan den Hooggeb: heer alhier, voorts los en vrij uitgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma. Doende in verponding f 4..11..4.
En werd ten dezen verder gerefereert tot de conditie van publiecque verkoping daar van voor heeren officier en schepenen alhier gehouden, in dato 23 november en 7 december, beide des jaars 1792.
De transportanten verclaaren, dat voors: parceel, geen leen subject is, aan den Ed: Rade en Leenhove van Braband in 's Hage.
Actum den zevenden januarij 1700 drieennegentig.

Kooppenn: en slagen 820 gulden, voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832