Menu

Documenten

Document R-1794-14-456-69r

Peter Corsten cedit aan Denijs Norbert Rijnen, een woning in een huijs, zijnde de middelste woning, scheidende op de graat van de schouw, met schop en hoff, groot elf roeden, ofte daar omtrent, gestaen en geleegen alhier onder Tilborg, aan de Hasselt, aldaar oost de weduwe ... van Hest, zuid Francis de Haas, west Jacobus van Groenendael, en noord de straat, en nog een parceeltje hoff groot elff roeden, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatse voors. aldaar oost de weduwe ... van Hest, zuid de waterlaat, west Francis de Haas, en noord Jan Vromans, beide los en vrij, uitgenomen wegen, steegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma.
Den transportant verclaard, dat voors. huijs en hoff, geen leen subject is aan den Ed: Rade en Leenhove van Braband in s'Hage.
Actum den zevende april 1700 vierennegentigh.

Cooppenn: 155 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832