Menu

Documenten

Document R-1795-14-456-159

Adriaan Peters, en Peter Hermans, als in huwelijk hebbende Cornelia Peeters, woonende te Antwerpen, en Gozewinua van Dijk, als in huwelijk hebende Cornelia Peters, wonende alhier, te zamen zig mede fort en sterk makende en de rato caveerende voor haeren absenten broeder Peter Peters, wonende te Antwerpen, alzamen erfgenamen van wijlen Jacobus Peters, cedunt aan Adriaan Hendrik van Hest, wonende alhier, een huijs en hof, groot een loopensaat, ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier te Tilborg, aan de Hasselt, aldaar aan t Craijven, oost en noord de cooper, zuid Jan Vromans, en west de straat, los en vrij, uitgenomen wegen, steegen etc., ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma,
Doende jaarlijx in verponding f 0:16:0.
De transportanten verclaaren dat gem. huijs en hoff geen leen subject is aan den Rade en Leenhove van Braband in s'Hage.
Actum den eenentwintigste december 700 vijffennegentigh.

Cooppenn 185 gulden, voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832