Menu

Documenten

Document R-1796-14-457-38v

Peter Adriaan Teurlings, als in huwelijk hebbende Maria Catharina Simon van Dijk, en Laurens Simon van Dijk, voor de eene helft; Laurens van Spaandonk, Adriaan van Spaandoncq, Jan Baptist Verriel, Daniel Peter Verriel, Peter Wijnant Donders, Francis Wijnant Donders, Pitronella Wijnant Donders, Michiel Norb: Verriel, Jan Heuvelmans, Anthonij Gerr: Monen, Adriaan Verriel, Jan Baptist Verriel, den voorn: Michiel Norb: Verriel, en Anthonij Gerr: Monen alnog in qualiteit als voogden over het een minderjarig kind van wijlen Norbart Verriel, daar moeder van is Johanna van Oorschot; Item den voorn. Peter Wijnand Donders en Martinus van Seumeren als voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Laurens Wijnant Donders en Adriana Maria Jansens; Item Daniel Verriel, zoo voor zig zelve en mede in qualiteit als voogd, met en benevens den voorn. Jan Baptist Verriel, over de drie minderjarige kinderen wijlen Ludovicus Verriel, daar moeder van is Marie Smulders; Item Arnoldus Peter Meelis zoo voor zig zelve en alnog met en benevens Lambert van de Curis, als voogden over het een minderjarig kind van wijlen Peter Peter Meelis, daar moeder van is Maria van de Curis; en Pitronella Meelis; te zamen voor de wederhelft, en alzo al te zamen voor't geheel, erfgenamen van wijlen Jan Adriaan van Dijk en Pitronella Peter Verriel, ingevolge den testamente gepasseert voor den notaris Joh: Adriaan van Meurs, en zeekere getuijgen alhier, in dato 31 december 1756. De gemelde voogden onder approbatie van wethouderen alhier, in dato 12 maart 1796 op heden vertoond; cedunt aan voorn: Peter Adriaan Teurlings, een huijs, bestaande in twee woningen, met den hoff, groot twee loopensaten, ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier te Tilborg, ter plaatze de Stokhasselt, aldaer oost en zuid de straat, west Norbart de Canter en noord de kinderen Francis Colen, los en vrij, uitgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma;
Doende jaarlijx in de verponding f 1..0..0
En werd ten deze verder gerefereert, tot de conditie van publiecque verkoping daar van voor commissarissen uit de municipaliteit alhier gehouden, in datis 4 ende 18 maart 1796.
De transportanten verclaaren dat gem: huijs cum annxis, geen leen subject is aan den Leenhove van Justitie in s'Bosch.
Actum den negenden april 1700 zesennegentigh,

Cooppenn: en slagen, voor 't geheel f 480..=..=
Dus voor drie vierde f 360..=..= alzo den cooper voor eenvierde eigenaar is. Voldaan.


Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832