Menu

Documenten

Document R-1796-14-457-46

Josephus Verbunt, cedit aan Maria Anna Hendrik Geboers, eene huijzinge bestaande in twee woningen, met schop en hoff, te zamen groot een loopensaat, of daar omtrent, gestaan en gelegen alhier te Tilborg, ter plaatze de Klijne Hasselt, aldaar oost de gemeene straat, zuid Martinus Nooijens, west den verkoper en noord eene mistweg; los en vrij, uitgenomen wegen, steegen, etc. ende heeft etc., gelovende etc., en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma,
Doende jaarlijx inde verponding f 2..0..0.
De transportant verclaard, dat voors. huijs cum annexis geen leen subject is aan den Leenhove van Justitie in s'Bosch.
Actum den twintigste april 1700 zesennegentig.

Cooppenn: 625 gulden, waar op bij de vest is voldaan drie hondert vijfentwintig gulden, en de resteerende driehondert gulden op heden mede voldaan door het maaken van een custingbrief.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832