Menu

Documenten

Document R-1797-14-457-138r

Adriaan Goossens cedit aan de drie meerderjaarige kinderen van wijlen Wouter Beckers, een parceel ackerland groot drie loopensaat ofte daar omtrend gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Reijd aldaar oost Johannes Peter Cruijssen, west de weduwe Jan de Rooij, zuid een mestwegt en noord de gemeene straat, los en vrij uijtgenoomen weegen steegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
Doende in de verponding f 2..15..8.
De transportant verclaard dat gem. parceel geen leen subject is aan den Leenhove van Justitie in s'Bosch.
Actum den dertienden maart 1700 seven en neegentigh.

Cooppenn: f 340 gulden voldaan.

Denzelve als voor cedit aan Jan Baptist Adam van Riel een parceel ackerland, groot vier en een half loopensaat ofte daar omtrend gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aan het Craijven, aldaar oost Francis de Knikker, west en noord den cooper en zuid Adriaan van Hest, en een parceel ackerland groot 2 1/2 loopensaat gelegen als voor, oost Adriaan Oerlemans, west de straat, zuid den H: Geest Armen en noord Augustinus Willemse, beide los en vrij uijtgenoomen weegen steegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
Doende het eerste parceel in de verponding f 2..10..0.
En het tweede genoemde f 2..3..0
De transportant verclaard dat voors. parceelen geen leen subject zijn aan den Leenhove van Justitie in s'Bosch.
Actum den dertienden maart 1700 seeven en neegentigh.

Cooppenn: f 950 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832