Menu

Documenten

Document R-1797-14-457-146v

Nicolaas Fredrik Knip, in qualiteit als momboir, en Constantinus Lucus Redans, als toeziender, over de vijff minderjarige kinderen van wijlen Elizabeth Drexler, van welke kinderen vader is voorn: Nicolaas Knip, in voors: hunne qualiteit aangesteld bij drossard en leden municipaal van Tilborg en Goirle, ingevolge acte daar van zijnde gepasseert in dato 25 jan: 1796, met approbatie van gemelde municipaliteit, blijkens hun ... daar van gehouden notulen, cedunt aan Jan Baptist Jan Smulders, een huizingen bestaande in twee wooningen, met twee schoppen, den hoff de 1/2 ... de put en ..., zamen groot circa dartig roeden, ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier te Tilborg, ter plaatze de Hasselt, aldaar oost en zuid D.J. van Hogendorp, west de straat en noord de waterlaat, los en vrij, uitgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma;
De transportanten verclaaren, dat voors: huijzinge cum annexis geen leen subject is, aan den Leenhove van Justitie in s'Bosch:
Actum den negentienden april 1700 zeven en negentigh.

Cooppenn: 402..10.. voldaan.

Dezelve als voor, cedunt aan Cornelis van Beurden, een huijsje, schop en hoff groot vijfftien roeden ofte daar omtrend met de helft in het gebruijck en onderhoud van de put, gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost D.J. van Hogendorp, west en zuijd Jan Baptist Jan Smulders en noord de waterlaat,
Los en vrij uijtgenomen weegen stegen etc. ende hebben etc., geloovende etc., en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma,
De transportanten verclaaren, dat voors: huijsinge cum annexis geen leen subject is, aan den Leenhove van Justitie in s'Bosch:
Actum den negentienden april 1700 zeven en neegentigh.

Cooppenn: 262..10.. voldaan.
Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832