Menu

Documenten

Document R-1799-14-459-13v

Norbart Schoffers, cedit aan Jan Jan Coolen, een parceel akkerland, groot 6 L, ofte daar omtrent, gelegen alhier te Tilborg, ter plaatze de Hasselt, aldaar oost de straat, zuijd Govert de Bekker, west Norbert Smulders, en noord Hendricus van Tulder, los en vrij, uitgenomen weegen, steegen, etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
Doende in de ord: verponding 3..10..8.
Den transportant verclaard, dat voors. parceel geen leen subject is aan het Leenhoff in den Bosch.
Actum den elfden maart 1700 negen en negentigh.

Kooppenn: 900 gulden, voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832