Menu

Documenten

Document R-1799-14-459-15v

Cornelis Clijberg cedit aan Francis Jan de Haas een huijs met den hoff, groot te zaamen een halff lopenzaat of etc. staande en gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt, oost de wed. Johannes Zegers, west en noord Jan Coijen, zuijd de straat. Doende in de verponding f 0.8.0.
Voorts los en vrij uijtgenoomen weegen, steegen etc. en heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
Den transportant verklaard dat voors. huijs etc. geen leen subject is aant Leenhoff in den Bosch.
Actum den zesden april 1700 negen en negentigh.

Kooppenn: f 450.0.0. waar op bij 't passeeren dezer zijn betaald f 350 guldens en de rest tot f 100.0.0 debet gebleeven.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832