Menu

Documenten

Document R-1800-14-459-85

Adriaan en Jan Baptist van Iersel, Hendrik Jan Janssens als in huwelijk hebbende Johanna Maria van Iersel, Adriaan Wouter van Iersel den jongen, mitsgaders Peter van Iersel en Jan Jan van Iersel te zaamen kinderen en erfgenaamen van wijlen Wouter Jan van Iersel, cedunt aan Jan Baptist en Adriana de Jong een halff huijs aanden oostenkant, scheijdende op de graat van de schouw tusschen deeze ende wederhelft ten westen, met het aangelag, groot te zaamen, twee en 1/4 lopenzaten ofte etc., gelegen alhier onder Tilburg aan de Hasselt, aldaar oost Adriaan Wouter van Iersel, west de kopers, zuijd Jan Vromans, en noord de waterlaat.
Belast met twee penningen chijns jaarlijks aan de gezworens alhier.
Doende in de verponding twee gulden, voords los en vrij, uitgenoomen weegen, steegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma.
De transportanten verklaaren dat voors. parceel geen leen subject is aan de Leenhoff in den Bosch.
Actum den derden maart agtien honderd.

Kooppenn: f 405,- voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832