Menu

Documenten

Document R-1800-14-459-93v

Cornelis, Hendrik en Laurens Brokken, Gerard van Loon, als in huwelijk hebbende Anna Maria Brokken, mitsgaders nog den voorn: Cornelis Brokken in qualiteit als momboir en Jan van Hees als toeziender over de minderjaarige Peter, Gijsbert en Hendrica Brokken, alle kinderen van Norbart Laurens Brokken, verwekt aan wijlen zijne eerdere huijsvrouw Anna Maria van Hees, voorn: voogden kragtens authorisatie van de municipaliteit van Tilborg en Goirle in dato 1ste februarij 1800 cedunt aan Jan Baptist Laurens Hosemans een half huijs aanden noorden kant, scheidende op de graat van de schouw tot voor aan de straat met de geheele schuur en stal onder een dak, met de helft in het gebruijk en onderhoud van de put, als mede de helft van den hoff, aanden noorden kant, zoo als is afgereend, groot zamen een loopenzaat ofte etc. staande en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse genaamd de Hasselt, aldaar oost de straat, west de D.J. van Hogendorp, zuijd Norbart Laurens Brokken met de wederhelft en noord Martinus Nooijens.
Belast met de helft in negen en een half vaten rog jaarlijks aan het weeshuijs inden Bosch, en met de helft in een stuijver St. Steeven chijns s'jaarlijks aan D.J. van Hogendorp alhier. Doende inde verponding negen stuijvers en vier penn:, voorts los en vrij uitgenoomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
De transportanten verklaaren dat voors. halff huijs cum annexis geen leen subject is aan het Leenhoff inden Bosch.
En word ten deze verder gereffereerd tot de conditie van publique verkoping, daarvan voor commissarissen uit de municipaliteit alhier gehouden den 18de februarij en 4de maart 1800.
Actum den ses en twintigsten maart agttienhonderd.

Kooppenn: en slagen f 330 voldaan.

Dezelven als voor cedunt aan Norbart Goossen Pijnenborg een parceel zoo akkerland als weide, groot drie lopenzaaten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse genaamd de Hasselt, aldaar oost en noord D.J. van Hogendorp, west Norbart Laurens Brokken en zuijd Dingena van Aal, doende in de verponding 1..11..10, voords los en vrij uitgenoomen wegen, steegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pto ut in forma.
De transportanten verklaaren dat voors. parceel geen leen subject is aan het Leenhoff inden Bosch.
En word ten deeze verder gerefeerd tot de conditie van publike verkoping daar van voor commissarissen uit de municipaliteit alhier gehouden den 18de februarij en 4de maart 1800.
Actum den ses en twintigsten maart agttienhonderd.

Kooppenn: en slagen f 315 voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832