Menu

Documenten

Document R-1801-14-459-196r

Adriaan Mommers wonende te Breda cedit aan Peter Martinus Scheijvens wonende alhier, een parceel akkerland groot een en drie vierde lopensaat ofte etc. gelegen onder Tilborg aande Hasselt, aldaar oost een mistweg, zuijd Willem Jacobs, west Jan Baptist van Riel en noord den zelve.
Item een parceel akkerland, groot een en drie vierde lopensaat ofte etc. gelegen als voor ter plaatse voors: aldaar oost Jan Baptist van Riel, zuijd d'erve C. Bles, west Martinus Nooijens en noord denzelve.
Doende beide parceelen te zaamen in de verponding f 2..15..8.
Voords beide los en vrij uitgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en alle verholen commer etc. pro ut in forma.
De transportant verklaard dat voors. parceelen geen leen subject zijn aan t Leenhoff in den Bosch.
Actum den elfden april 1800 en een.

Kooppenn: f 400 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832