Menu

Documenten

Document R-1801-14-459-207v

Gerarda Hensen weduwe van wijlen Ludovicus Dams, ende met haar, haare meerderjaarige kinderen met naamen, Gerardus Gommarus Dams, Willebrordus Antonius Dams, en Martinus Cornelis Dooren als in huwelijk hebbende Adriana Josepha Dams, alle wonende alhier, mitsgaders nog den voorn. Willebrordus Antonius Dams, in qualiteit als last en procuratie hebbende, van zijn broeder den weleerwaarde heer Adrianus Norbartus Ignatius Dams cappellaan te Oirschot, volgens de procuratie gepasseerd voor Scheepenen van Oirschot, in dato 2de meij 1801, ten deze vertoond, en geregistreerd in t register van allerlij actens op fol. ..., cedunt aan Francis Jacobus van Iersel, een parceel schaarbosch groot drie lopensaaten ofte etc. genaamd den Logteren berg gelegen alhier te Tilborg ter plaatse den Westenheijkant aldaar oost den H: Geest Armen alhier, west Gerard Witlox, zuijd den waterloop en noord Laurens Adriaan Coolen los en vrij uitgenomen wegen steegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma,
Doende in de verponding 'sjaars f 0..16..0
En word ten dese verder gerefereerd tot de conditie van publike verkoping daarvan voor commissarissen uit de municipaliteit alhier gehouden in dato 28e maart en 11e april 1801.
De transportanten verklaaren dat voors. parceel geen leen subject is aant Leenhoff in den Bosch.
Actum den twintigsten meij 1800 en een.

Kooppenn: en slagen f 197..10..0 voldaan.

Dezelven als voor, cedunt aan Adriaan Hendrik van Hest, een parceel teulland groot vier lopensen ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse genaamd het Craaijven, aldaar oost en zuijd Cornelis de Beer, west de waterloop en noord Johannes Couwenberg.
Doende in de verponding f 2..6..6.
Voords los en vrij uitgenomen wegen stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
En word ten deze verder gerefereerd tot de conditie van publike verkoping daarvan voor commissarissen uit de municipaliteit alhier gehouden in dato 28e maart en 11e april 1801.
De transportanten verklaaren dat voors. parceel geen leen subject is aant Leenhoff in den Bosch.
Actum den twintigsten meij 1800 en een.

Kooppenn: en slagen f 430 gulden voldaan.

Dezelven als voor, cedunt aan Jan Nicolaas de Cocq, een parceel zoo weide als teulland, met eijkebomen en schaarhout daarop en aan staande, groot drie Lopensaten ofte etc., gelegen alhier te Tilborg ter plaatse het Craijven, aldaar oost Jan Vromans, zuijd Jan de Cocq, west ... en noord de gezusters Kleijsen.
Doende in de verponding f 1..14.. 10.
Voords los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
En word ten deze verder gerefereerd tot de conditie van publike verkoping, daarvan voor commissarissen uit de municipaliteit alhier gehouden in dato 28e maart en 11e april 1801.
De transportanten verklaaren dat voors. parceel geen leen subject is aant Leenhoff in den Bosch.
Actum den twintigsten meij 1800 en een.

Kooppenn: en slagen f 248..-..- voldaan.

Dezelven als voor, cedunt aan Adriaan Hendrik van Hest, een parceel weide, met het schaarhout ende eijke boomtjes, daarop en aan staande, groot drie lopensen ofte etc. genaamd de Geukensweide, gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse genaamd het Craijven, aldaar oost de kinderen van Adam van Riel zuijd en noord de straat en west Jan Maas.
Belast met drie duijten chijns jaarlijks aan de gezwoorens alhier, en
Doende in de verponding f 0..13..8.
Voords los en vrij uitgenoomen wegen stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
En word ten deze verder gerefereerd tot de conditie van publike verkoping daarvan voor commissarissen uit de municipaliteit alhier gehouden in dato 28e maart en 11e april 1801.
De transportanten verklaaren dat voors. parceel geen leen subject is aant Leenhoff in den Bosch.
Actum den twintigsten meij 1800 en een.

Kooppenn: en slagen f 295 gulden voldaan.

...

Dezelven als voor cedunt aan Adriaan Hendrik van Hest, een parceel weide groot drie lopenzaaten ofte etc. gelegen alhier te Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de waterloop, zuijd Theodorus Smarius, west de weduwe Peter Mutsaers en noord de weduwe Jacobus Groenendaal, met het schaarhout rondsom dit parceel en over de waterloop daarbij gehoorende.
Doende 's jaars in de verponding f 1..19..2.
Voords los en vrij uitgenoomen wegen stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
De transportanten verklaaren dat voors. parceel geen leen subject is aan't Leenhoff in den Bosch.
Actum den twintigsten meij 1800 en een.

Kooppenn: en slagen f 275 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832