Menu

Documenten

Document R-1801-14-460-12r

Norbart de Canter cedit aan Godefridus Vermeer, een parceel akkerland groot vier lopenzaaten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatze genaamd het Craaijven aldaar oost Jan Baptist Verriel, west Bernard van Beek, zuijd het volgend parceel en noord de kinderen van Aalst.
Doende in de verponding f 2..18..0.
Item een parceel akkerland groot een lopenzaat of etc. gelegen als voor ter plaatse in de Stokhasselt aldaar oost Jan Baptist Verriel, west de kinderen Jan Peijnenborg zuijd Bernardus van Beek en noord het vorige parceel.
Doende in de verponding f 0..12..8.
Voords beide los en vrij uitgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
De transportante verklaard dat gem: parceelen geen leen subject zijn aan het Leenhoff in den Bosch.
Actum Tilborg den twintigsten julij 1800 en een.

Kooppenn: f 650 voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832