Menu

Documenten

Document R-1801-14-460-53r

Gerarda Hensen weduwe Ludovicus Dams cedit aan Adriaan Hendrik van Hest, een parceel zijnde akker en weiland en houtwasch, groot vier lopensaat ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt, genaamd de Venne, oost ... Beerens, zuijd Nicolaas Vermeer, west de straat en noord de kinderen Hendrik Brouwers, belast met een chijns van drie en een halve stuijver 's jaars aan den heer alhier.
Doende in de verponding f 1..10..0
Voorts los en vrij uitgenomen wegen stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma.
Actum den veertienden december 1800 en een.

Kooppenn: f 270..0..0 voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832