Menu

Documenten

Document R-1802-14-460-135

Johannes Cornelis Dekkers, wonende alhier, cedit aan Johannes Jan Coolen, mede alhier wonagtig, een parceel ackerland, groot drie loop., ofte daar omtrent, geleegen alhier te Tilborg, ter plaatze de Hasselt, aldaar oost de straat, west de weduwe Hendrik Swagemakers, zuijd en noord Hendrik van Tulder;
Doende in de verponding ..2..5..8.
En een parceel ackerland, groot drie loop., ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatse voors:, aldaar oost de straat, west Theodorus Smarius, zuijd de straat en noord de kinderen Jan Smulders;
Doende in de verponding 2..13.
Belast met eenen ... voorts beide los en vrij, uitgenomen weegen, steegen etc., ende heeft etc., geloovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma,
Actum den twee en twintigsten juni 1880 twee.

Kooppenn: 700 gulden, voldaan.
Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832