Menu

Documenten

Document R-1802-14-460-96v

Lucia Heestermans, weduwe en testamentair erfgename van wijlen Cornelis Jan Horvoirs, ingevolge den testamente gepasseert voor den notaris J.A. van Meurs en getuijgen alhier den ..., cedit aan Jan Bapt Dams, een huijs, bestaande uit twee wooningen en den halve put, met den hof, groot zamen een en een halff lopensaat ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier, aan de Hasselt, aldaar oost en noord de waterloop, zuijd de straat en west Cornelis Schenkers, belast met twee duijten St. Stevens chijns jaarlijx aan D.J. van Hogendorp,
Doende in de verponding 1 18 14, voorts los en vrij, uijtgenomen weegen, steegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., en allen verholen commer, etc. pro ut in forma, actum den tienden april 1800 twee.

Cooppenn: 675 voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832