Menu

Documenten

Document R-1802-14-461-22

Dezelve qq als voor (Adriaan van de Langerijt en Hendrik de Groot in qualiteit als voogden over de vier minderjaarige kinderen van wijlen Cornelis Willem Zegers en Allegonda Span, volgens acte van voogdij daar van gepasseerd voor den notaris Izaac Bles en getuijgen alhier den 12de februarij 1799, kragtens authorisatie van municipaliteit alhier in dato 20 september 1802, ten deze vertoond), cedunt aan Adriaan Norbart Verbunt, een parceel akkerland groot vijff lopensen ofte etc. gelegen alhier te Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Cornelis van Groenendaal, west de weduwe Francis Reijnen, zuijd de gemeente en noord de voorn. weduwe Rijnen. Doende in de verponding f 3..15..2.
Voords los en vrij uitgenomen wegen stegen etc ende hebben etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
En word ten deze verder gerefereerd tot de conditie van publike verkoping daarvan voor commissarissen uit de municipaliteit alhier gehouden den 29ste september en 13 oktober 1800 twee.
Actum den zesden november 1800 twee.

Kooppenn: en slagen f 775..0..0 voldaan.

Dezelve qq als voor cedunt aan Laurens Gerard Hensen een parceel bosch of houtwasch groot een lopense of daar omtrent, gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de verkopers qq west de gemeente en noord de weduwe Francis Rijnen; los en vrij uitgenomen wegen stegen etc. ende heeft etc, gelovende etc, en allen verholen commer etc. pro ut in forma,
En word ten deze verder gerefereerd tot de conditie van publique verkoping daarvan voor commissarissen uit de municipaliteit alhier gehouden datis 29 september en 13 oktober 1802.
Actum den zesden november 1800 twee.

Kooppenn: en slagen f 127..10..0 voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832