Menu

Documenten

Document R-1803-14-461-117r

Compareerde voor etc. Cornelia van Onzenoort weduwe en boedelhouster van wijlen Norbart Cornelis Teurlings dewelke verklaarde op de bondigste forma rechtens te desisteeren van zodanige togt of regt van togt als haar is competerende, op een halff huis aan den oostenkant scheidende op de graat van de schouw met schop en hoff groot omtrent 37 roeden, staande en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse den Westenheijkant, aldoor oost Arnoldus Witlox, west Mattijs van Kuijk, zuijd Gerard van den Hout en noord de straat,
Item een parceel zoo land als weide groot drie lopensen of daar omtrent, gelegen alhier te Tilburg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de erve van Mr. D.J. van Hogendorp west Cornelis Teurlings zuijd Jan van Loon en noord ... Witlox,
Item op een halff huijs en aangelag groot een en een halff lopensen of etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Klein Hasselt oost de erve van Mr. D.J. van Hogendorp, zuijd Jan van Loon, west de straat en noord Gerard Witlox c.s.,
Item op een huijs en hoff groot twintig roeden of daar omtrent, gelegen als voor ter plaatse den Westenheijkant, oost de straat, west en noord Jan Cornelis Dekkers en zuijd Nicolaas Lommers,
en zulks ten behoeve van haare drie kinderen met naamen Cornelis en Jan Baptist Teurlings en Geertruij Teurlings in huwelijk met Peter Jan van Dijk zonder aan gemelde goederen eenige de minste togt of regt van togt reserverende als daar van op de beste forma regten renuncieerende bij deze, gelovende zij comparante deze cessie en afstand van togt altijd te zullen houden en doen houden voor goed vast bondig en van waarden onder verband als na regten.
Aldus gedaan en gepasseerd voor en ten overstaan van etc. die etc., heden in Tilborg den negenden julij 1800 en drie.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832