Menu

Documenten

Document R-1803-14-461-120v

Dezelven als voor (Cornelis Teurlings, Jan Baptist Teurlings, en Peter Jan van Dijk, als in huwelijk hebbende Geertruij Teurling, te zamen kinderen en erfgenamen van wijlen Norbart Cornelis Teurlings), cedunt aan Govert de Bekker een parceel zoo land als weide, groot drie loopensaat ofte daar omtrent, gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatze de Hasselt, aldaar agter de huijzinge nu van Cornelis Teurlings voorn., oost d'erve mr. D: J: van Hogendorp, west Cornelis Teurlings, zuijd Jan van Loon en noord ... Witlox.
Doende in de verpondingh ..1..10..
Voorts los en vrij, uitgenomen wegen, steegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma,
En werd ten deze verder gerefereerd, tot de conditie van publique verkoping daar van voor commissarissen uit het college van schepenen alhier, gehouden in datis 2e en 16 junij 1803.
Actum den negen en twintigsten julij 1800 drie.

Kooppenn: slagen ..430-..-.. voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832