Menu

Documenten

Document R-1803-14-461-122

Peter Noijens, cedit aan Cornelis Laurens Jansens, een halff huijs, aan den oostenkant, scheidende op de graat van de schouw, met den hoff, groot agt en twintig roeden, ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier te Tilborg ter plaatze de Groote Hasselt, aldaar genaamd het Hondseind, oost Dionisius van Spaandoncq, west Martinus Noijens, zuijd de straat en noord Martinus Schijvens,
Doende in verpondingh f ..-14-4,
Onder conditie, dat den koper gehouden en verpligt zal zijn 't halff huijs cum annexis, van stonden aan te doen repareeren, en binnen het jaar te zetten een nieuw schop;
Voorts los en vrij, uitgenomen weegen, steegen etc., ende heeft etc., gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma
Actum den eersten augustus 1800 drie.

Kooppenn: 300 voldaan.

Martinus Noijens, cedit aan Johannis Laurens Jansen, een halff huijs naar den westenkant, scheidende op de graat van de schouw, met den hoff, groot agt en twintig roeden, ofte daar omrent, gestaan en gelegen alhier te Tilborg, ter plaatze de Groote Hasselt, aldaar genaamd het Hondseind, oost Cornelis Laurens Jansen, west de waterlaat, zuijd de straat en noord Martinus Schijvens,
Doende in verponding f ..114..4
En een parceeltje nieuwe erve groot agt a 9 roeden, ofte daar omtrent, gelegen als voor, voor 't huijs over de straat, oost Jacobus Wijters, west de gemeente alhier, zuijd de kinderen Cornelis de Jong, en noord de straat,
Belast met een duijt gebuurchijns jaarlijx aan regenten alhier,
Voorts los en vrij, uitgenomen weegen, steegen, etc., ende heeft etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma,
Actum Tilborgh den eersten augustus 1800 drie.

Kooppenn: f 200-..-.. voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832