Menu

Documenten

Document R-1803-14-461-123

Peter Noijens, cedit aan Martinus Noijens, een huijs bestaande in vier woningen, met den hoff groot een en een halff loop., ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier te Tilborgh, ter plaatze de Kleine Hasselt, aldaar oost Jan Baptist Hosemans, west de kinderen Hendrik Geboers, zuijd d'erve van mr. D.J. van Hogendorp alhier, en noord de straat,
Doende in verponding ..1-15-.
Een parceeltje land, groot een loop. min drie roeden, gelegen als voor; bij de lange pad, oost Peter Schijvens, west de voetpad, zuijd den secretaris Bles, en noord ....
Doende in verponding ..0-17-.
Voorts los en vrij, uitgenomen weegen, steegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma
Actum den eersten augustus 1800 drie.

Kooppenn: ..400-..-.. voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832