Menu

Documenten

Document R-1803-14-461-129v

Daniel Peter Verriel, cedit aan Johannes Jan Coolen, een parceel zoo akkerlandt als weide, groot twee en een halff loop., ofte daar omtrent, gelegen alhier te Tilborg, aan de Hasselt, aldaar oost ... van Tulder, west de straat, zuijd Govert de Bekker, en noord Theodoris Smarius;
Doende in de verpondingh 1-9-8.
Wordende verder gerefereert tot de huurcedulle nopens gem. parceel, gepasseert voor den notaris Izaac Bles en getuijgen alhier in dato 3 september 1803,
Voorts los en vrij, uitgenomen weegen, steegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma.
Actum den zestienden september 1800 drie.

Kooppenn: f 300-..-.. voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832