Menu

Documenten

Document R-1803-14-461-146v

Willem Jacobs cedit aan Peter Martinus Scheijvens een huis, schuur, stal, schop en hoff groot een lopense ofte etc. gestaan en gelegen alhier te Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de straat, west en zuijd Norbart Peijnenborg en noord Maria van Amelsvoord. Belast met twee stuivers twee duijten chijns 'sjaars aan den heer van Hogendorp alhier.
Doende in de verponding f 1-10-0.
Voords los en vrij uitgenomen, wegen stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
Actum Tilborg den twee en twintigsten november 1800 drie.

Kooppenn: f 560,- voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832