Menu

Documenten

Document R-1803-14-461-158

Antonij Cornelis van Pelt wonende in den Bosch cedit aan Francis Jacobus van Iersel, een huis hof en aangelege weide, groot vier lopensen of etc. gestaan en gelegen alhier te Tilborg ter plaatse de Stokhasselt, oost de kinderen Christiaan Mombers west den koper, zuid de straat en noord Norbart Vermeer.
Belast met twee duijten chijns sjaars aan den heer van Hogendorp alhier.
Doende in de verponding f 4..14..4.
Voords los en vrij uitgenomen wegen stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
Actum Tilborg den negenden januarij 1800 vier.

Kooppenn: f 1000..-..-.. voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832