Menu

Documenten

Document R-1804-14-462-46

Norbart Jan Pessers cedit aan de heer Jan Jan Coolen een huijs, hof en aangelegen erven van akker en weiland groot zes lopensen of etc. gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt, aldaar oost en west de kinderen Dionisius van Tulder, zuid den koper en noord het Gasthuis in den Bosch.
Doende in de verponding in twee posten f 6..6..4.
Belast met tien duijten iets min of meer chijns s'jaars aan de erve van de heer D: J: van Hogendorp, Item met een gulden tien stuijvers s'jaars aan de fabrieke kerk alhier.
Voords los en vrij uitgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
Actum Tilborg den twee en twintigsten november 1800 en vier.

Kooppenn: f 1500..0..0.

Den ondergetekende bekend van de voors. kooppenningen ad f 1500..0.. ten vollen voldaan en betaald te zijn. Actum Tilborg den 23 april 1800 vijff.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832