Menu

Documenten

Document R-1805-14-462-103v

Compareerde voor etc. Leonardus van Tulder wonende te Helvoirt, dewelke verklaarden bij anticipatie van successie wettelijk en erffelijk te cederen transporteren en over te geven aan zijne gelijke kinderen in huwelijk verwekt aan Maria Remmers.
Eerstelijk een huis, schop, hof en aangelag groot drie en drie quart lopensen of etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse genaamd de Hasselt, aldaar oost en west Jan Coolen, zuid de straat, en noord een weg,
Item een parceel akkerland groot drie en een halff lopensen of etc. gelegen als voor ter plaatse voors. aldaar oost ..., zuid en west de weduwe Jacobus van Groenendaal, en noord de straat,
Item een parceel akkerland groot drie lopensen of etc. gelegen als voor ter plaatse voors. aldaar oost de Heeren van Hogendorp, west Gerard Cooijen, zuid .... en noord de weduwe Jacobus van Groenendaal,
Item een parceel weide groot twee en drie quart lopensen of etc. gelegen als voor ter plaatse voors. aldaar zuid en west Jan Koolen, oost Norbart Peijnenborg, en anderen en noord de Heeren van Hogendorp,
Item twee parceelen akkerland aan elkanderen groot te zaamen vijff en een halff lopensen of etc. gelegen als voor ter plaatse voors. aldaar oost Theodorus Smarius, west Jan Baptist de Jong, zuid Jan Vromans en noord de weduwe Jacobus van Groenendaal,
Item een parceel akkerland groot vier lopensen of etc. gelegen als voor, ter plaatse voors. aldaar oost Jan Koolen, zuid ...., west en noord een weg.
Gereserveerd van alle deze voors. goederen de revenuen, togt of vruchtgebruik aan hem transportant en zijne huisvrouw Maria Remmers, hun beider leven lang gedurende, dewelke uit de voors. revenuen zullen blijven doen en betalen alzulke uitkeringen, als daar van jaarlijks moeten geschieden, waarvoor deze goederen zijn verbonden en geaffecteerd, volgens het accoord en contract gepasseerd tusschen den transportant ter eenre, en Fortunatus van Tulder cum suis ter andere zijde voor schepenen alhier 24 september 1803 waartoe ten deze word gerefereerd.
Voords los en vrij, uitgenomen wegen stegen etc. en heeft etc. gelovende dit cederen transporteren, opdragen en overgeven, op verband als na rechten altijd te zullen houden en doen houden voor goed, vast, bondig en van waarden, zonder eenig wederzeggen, en allen verholen commer calange etc. aantaal, hier inne wezende of naarmaals komende de getransporteerde af te doen 't eenemaal zonder arg of list,
Actum Tilborg den vijff en twintigsten meij 1800 vijff.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832