Menu

Documenten

Document R-1805-14-462-87v

Leonardus Dionisius van Tulder wonende te Helvoirt cedit aan Gerard Jan van Loon, wonende alhier, een huis hof en erve, groot twee lopensen of etc. staande en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse genaamd de Kleine Hasselt, aldaar oost en zuid de erven van wijlen de heer D: J: van Hogendorp west de weduwe Norbart Brokken en noord de straat.
Doende in de verponding f 2..10..
Voords los en vrij uitgenomen wegen stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum Tilborg den dertigsten maart 1800 vijff.

Kooppenn: f 1000-..-.. waarvan bij het doen der veste in mindering zijn voldaan f 300-..-.. en de resterende f 700-..-.. debet gebleven.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832