Menu

Documenten

Document R-1805-14-462-92

Compareerden voor etc. Roelandus van Tulder en Cornelis Johannes Pessers beide wonende alhier, dewelke vertoonde hunne klinkende en blinkende penningen, die zij verklaarden hun eigen te zijn, en hebben alzoo met het regt van naderschap genaderd gelost en gekweeten, zoo doen bij dezen, zodanig huis hof en erve groot twee lopensen of etc. staande en gelegen alhier onder Tilburg ter plaatse genaamd de Kleine Hasselt aldaar oost en zuid de erve van wijlen den heer en ... D: J: van Hogendorp, west de weduwe Norbart Brokken en noord de straat,
Doende in de verponding 2..10..
Voords los en vrij uitgenomen wegen stegen etc. als Leonardus Dionisius van Tulder op den 30e maart 1800 vijff voor schepenen alhier heeft weggevest aan Gerard Jan van Loon, gelovende mitsdien al het geen te zullen volbrengen dat een naderman na rechten schuldig en gehouden is te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd voor en ten overstaan van etc. die etc. heden in Tilborg den twintigsten april 1800 vijff.

Naderpenn: f 1000..-..

In de marge: Den ondergetekende bekend van de nevenstaande naderpenningen en verdere liquide onkosten door de nadermannen ten vollen voldaan en betaald te zijn, actum Tilborg den 20 april 1800 vijff.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832