Menu

Documenten

Document R-1805-14-462-94

Adriaan van Hest cedit aan Hendrik Peter Jansen een derde part in een huis aan den zuijden kant bestaande in een kamer en keuken met schop en hoff groot agt roeden of etc. staande en gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt aldaar oost de straat noord en west Cornelis van Doremaal die de andere deelen competeerd, zuid de kinderen Norbart Coolen.
Doende in de verponding f 0..10..0.
Item een parceeltje hof groot 12 roeden of etc. gelegen als voor ter plaatse voors. genaamd den Wouwerhof, belend oost Francis de Haas, west Martinus Jan Cooijen, zuid Jan Baptist Brouwers en noord Jacobus Vromans,
Doende in de verponding 0..6..0.
Voords los en vrij uitgenomen wegen stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma,
Actum Tilborg den zeven en twintigsten april 1800 vijff.

Kooppenn f 225..-. waarop bij het doen der vest contant zijn betaald f 150..-.. en de overige f 75..-.. op heden mede voldaan bij custing.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832