Menu

Documenten

Document R-1805-14-462-94v

Jan Baptist de Cocq, Hendrik Jansen als in huwelijk hebbende Willemijn de Cocq, Clare de Cocq, Norberta de Cocq, Johanna de Cocq, alle wonende alhier te zaamen kinderen van wijlen Johannis Johannis de Cocq, cedunt aan Nicolaas Peter de Cocq, een huis en hof groot een lopense, gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt aan de Langstraat, aldaar oost de wed. Jan de Beer, zuid de straat, west Johannes Colijns en noort Martinus Smulders, Belast met drie gulden in een meerdere Rente 's jaars aan den Heiligen Geest armen alhier,
Doende in de verponding f 1.6.0.
Voords los en vrij uitgenomen wegen stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum Tilborg den vierden mei 1800 vijff.
Kooppenn f 265 voldaan

Dezelve als voor cedunt aan Martinus Jan Smulders, een perceel akkerland groot vier lopensen ofte etc., gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt ter plaatse genaamd de Langstraat aldaar oost de wed. Jan de Beer cum suis, zuid Nicolaas Peter de Cocq, west Johannes Colijns en noord de waterloop, belast met drie gulden in een meerdere rente 's jaars aan den Heiligen Geest Armen alhier, Item met twee duijten chijns 's jaars aan den Heer alhier, Item met vijfftien penningen chijns 's jaars aan de 's Lants Domeinen herkomstig van Tongerlo,
Doende in de verponding f 3.8
Voorts los en vrij uitgenomen wegen stegen, schouwen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma.
Actum Tilborg den vierden mei 1800 vijff.

Kooppenn: f 335-,,-,, Voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832