Menu

Documenten

Document R-1806-14-463-34v

Compareerde voor etc. Johannes Nicolaas van Loon woonende alhier, dewelke verklaarde op de bundigste forma regtens te desisteeren van zodanig togt of regt van togt als hem is competerende op een half huis scheidende op de graat van de schouw ten zuijde met den hoff groot 30 roeden ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatze de Hasselt aldaar oost Cornelis Teurlings, zuid de straat, west de waterlaat en noord Govert de Bekker C.S. en zulks ten behoeve van zijnen zoon Gerardus van Loon, zonder daar op enige de minste togt of regt van togt te behouden of reserveeren, geloovende hij comparant deze afstand van togt altijd te zullen houden en doen houden voor goed vast bondig en van waarde onder verband als na rechten.
Aldus gedaan en gepasseerd voor en ten overstaan van etc. die etc..
Heden in Tilborg den twaalfden julij 1800 zes.

Gerardus van Loon woonende alhier cedit aan Adriaan van Oudenhoven mede woonende alhier, een half huis scheidende op de graat van de schouw ten zuiden met den hoff groot 30 roeden ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatze de Hasselt aldaar oost Cornelis Teurlings, zuid de straat, west de waterlaat en noord Govert de Bekker C.S.
Doende in de verponding f 0..19..
Voords los en vrij uitgenoomen wegen stegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
Actum Tilburg den twaalfden julij 1800 zes.

Kooppenningen f 395-..-.. voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832