Menu

Documenten

Document R-1806-14-463-71v

Adriaan Hendrik van Hest woonende alhier te Tilborg cedit aan Hendrik Hoes mede woonende alhier, een derde part van een huis zijnde het middelste gedeelte met den hof groot twintig roeden ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt aldaar oost de straat, west Jan Nicolaas de Kok met een derde part van voors. huis, zuid den koper met een derde part, en noord Jan Nicolaas de Kok.
Belast met vijf duiten chijns s'jaarlijks aan de erve van wijlen den Heer D.J. van Hogendorp alhier.
Doende van ouds in de verponding f..-3-..
Voords los en vrij uitgenoomen weegen steegen etc. en heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
Actum Tilborg den vier en twintigsten november 1800 zes.

Kooppenningen f 110-..-.. voldaan bij het passeren dezes f 45-..-.. en de rest tot f 65-..-.. debetFacebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832