Menu

Documenten

Document R-1806-14-463-7v

Jan Segers wonende te Bergen op Zoom en Lambertus Segers wonende te Antwerpen zoo voor hun zelve, als hun mede fort en sterk makende ... voor hunne swager Jan Sollaerts? wonende te Breda als in huwelijk hebbende Elizabeth Segers te saamen kinderen en erfgenamen van wijlen Johannes Segers en Cornelia van Hest zijne weduwe alhier onlangs binnen Tilborg overleden: zijnde bij permissie billet van P.G. Molengraaff in dato den 19de februarij 1806 gebleken dat dezen boedel aan de belasting op het regt van successie niet onderworpen was ende scheiding daarvan gepermitteerd, cedunt aan Jacobus Johannes Vromans wonende alhier, een derde in een huis aanden westenkant, scheidende op de graat van de schouw tusschen dit en het ander gedeelte ten oosten, met den hoff groot een lopense of etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar oost Jan Kouwenberg, west Francis de Haas, zuid de straat en noord Martinus Jan Cooijen.
Doende in de verponding f 1..0..6.
Voorts los en vrij uitgenomen wegen stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen kommer etc. pro ut in forma. Actum Tilborg den twintigsten februarij 1800 zes.

Kooppenn: f 550-..-.. voldaan.

Dezelve als voor cedunt aan Johanna Maria van de Put weduwe van wijlen Johannes de Beer wonende alhier, een parceel akkerland groot een lopense of etc. gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt, aldaar oost de straat, zuid de koperse, west Joseph Nouwens en noord Cornelis de Beer, los en vrij uitgenomen wegen stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
Actum Tilborg den twintigsten februarij 1800 zes.

Kooppenn: f 170-..-.. voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832