Menu

Documenten

Document R-1807-14-463-88v

Geerdina Maria Jan Clijsen wonende alhier cedit aan Jan Nicolaas de Kok mede alhier woonachtig een parceel zo land als weide groot vijf en een half lopensen of etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar oost Jan de Kok, zuid een gemeene weg, west Jan Couwenberg en noord Godefridus Vermeer.
Doende van ouds in de verponding f 2-7-
Voords los en vrij uitgenomen wegen steegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
Ende dat om een voor eene somme van vijf honderd guldens, waarop bij het doen der veste zijn voldaan een honderd guldens, dus resterende f 400-..-.. omtrend welke resteerende vier honderd guldens is geconditioneerd dat dezelve onder speciaal verband van voors. parceel land en weide bij form van kusting, op het zelve zullen blijven staan en heeft den getransporteerde beloofd daar voor intressen te zullen betalen gerekend tegen vier guldens en tien stuivers pro cento s'jaars waar van het eerste jaar intrest verschijnen en betaald zal moeten worden heden dato dezes over een jaar en zo voords en het betalen van dien intrest te zullen blijven continueeren van jaar tot jaar tot volle effectueele aflossing der voors. capitale somme toe. Zullende men wederzijdsch zo in cas van opeisching als aflossing gehouden zijn den anderen daarvan drie maanden te vooren behoorlijke op of aanzegging te doen.
Actum Tilborg den negenden maart 1800 zeven.

Dezelve als voor cedit aan Godefridus Theodorus Mutsaers alhier woonachtig een en een half lop. akkerland gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aan 't Kraaiven, aldaar oost Jan de Kok, zuid Jan Couwenberg, west de verkoperse, noord Jan de Kok.
Doende van ouds in de verponding f 1-9-2.
Voords los en vrij uitgenomen wegen steegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
Ende dat om en voor eene somme van twee honderd vijftig guldens, waarom trend is geconditioneerd dat dezelve onder speciaal verband van voors. parceel akkerland bij form van kusting op het zelve zullen blijven staan en heeft den getransporteerde beloofd daar voor intressen te zullen betalen gerekend tegen vier guldens en tien stuivers pro cento s'jaars waar van het eerste jaar intrest verschijnen en betaald zal moeten worden heden dato dezes over een jaar en zo voords in het betalen van dien intrest te zullen blijven continueeren van jaar tot jaar tot de volle en effectueele voldoening der voors. capitale somme toe. Zullende men wederzijdsch zo in cas van opeisching als aflossing gehouden zijn den anderen daarvan drie maanden te vooren behoorlijke op of aanzegging te doen.
Actum Tilborg den negenden maart 1800 zeven.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832