Menu

Documenten

Document R-1807-14-463-95

Willem Cornelis de Beer wonenden alhier cedit aan Norbert Jan van Beurden mede wonende alhier een parceel akkerland genaamd de Bogt groot vier lopensen agttien roeden of etc. gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt, aldaar oost Johannes Colijns, west de straat, zuid den transportant met de erve voorheen tot dit parceel behoord hebbende, scheidende aldaar zoo als is afgereend, en noord de waterlaat.
Doende van outs in de verponding f 2.15.6,
Item een parceel bosch of houtaanwasch groot drie lopensen of etc. gelegen als voor aan den Kranenberg genaamd de Wrange, aldaar oost en noord Theodorus Smarien, west de wed. Johannes de Beer, en zuid de gemeene Heijde, belast het eerste parceel met drie duijten chijns 's jaars aan den heer van Hogendorp alhier, en met veertien duijten gebuurchijns aan regenten alhier,
Voords beiden los en vrij uitgenomen wegen stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum Tilborg den elfden april 1800 zeven.

Kooppenn: f 275 voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832