Menu

Documenten

Document R-1807-14-463-99v

Adriaan Hendrik van Hest, wonende alhier cedit aan Martinus Jan Smulders mede alhier woonachtig een parceel akkerland, groot een en drie kwartier lopensen of etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Jan Baptist van Riel, zuid de weduwe P. Okkers en noord Martinus Jan Cooijen. Zijnde de ... der verponding over 't jaar 1806 volgens op heden geexhibeerde quitantie voldaan.
Los en vrij uitgenomen wegen steegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma. Actum Tilborg den agttienden april 1800 zeven.

Kooppenn: f 265-..-.. voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832