Menu

Documenten

Document R-1807-14-464-8r

Jan Baptist van Riel wonende alhier, cedit aan Cornelis van Dongen wonende mede alhier, een parceel akkerland groot een lopensen of etc. gelegen alhier onder Tilborg op de Haansche Hoeven, aldaar belend ..., west de Beemsteeg, zuid de koper en noord Hans Vermeulen.
Belast met een pagt van zeven stuijvers agt penningen 's jaars aan 't comptoir der geestelijke goederen te Breda.
Doende van ouds in de verponding f 0..6..
Item eem parceel akkerland groot een halff lopensen of etc. gelegen als voor onder Tilborg op de Haanse Hoeven, aldaar oost de koper, west de kinderen Christiaan van de Wilderd, zuid Jacobus Verbunt en noord Annemie Meijnen.
Doende van ouds in de verponding f 0..4..0
Voords beiden los en vrij, uitgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma. Zijnde de anticipatie der verponding over het jaar 1800 zes volgens op heden geexhibeerde quitantie voldaan.
Actum Tilborg den een en dertigsten august 1800 zeven.

Kooppenn: f 300-..-.. voldaan.

Dezelve als voor cedit aan Peter Martinus Scheijvens wonende alhier een parceel akkerland groot een en drie quart lopensen of etc. gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt, aldaar belend oost west en noord de koper, en zuid de heer G.I. Bles.
Doende van ouds in de verponding f 1..1..5
Voords los en vrij uitgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
Zijnde de anticipatie der verponding over den jaare 1800 zes, volgens op heden geexhibeerde quitantie voldaan.
Actum Tilborg den een en dertigsten aug 1800 zeven.

Kooppenn: f 340-..-.. voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832