Menu

Documenten

Document R-1808-14-422-41

De heer Adriaan van Gils regerend scheepen alhier als in huwelijk hebbende Maria Catharina de Rooij, en Jan Baptist de Rooij, wonende alhier cedunt aan Bernardus Somers, mede alhier woonagtig;
Een parceel weide groot agt lopens ofte etc. gelegen alhier onder Tilburg agter de Hasselt aldaar oost en west de gemeente zuijd en noord ...
Gevende van ouds geen verponding
Los en vrij uitgenomen wegen, stegen, etc. en hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
Gepasseerd voor en ten overstaan van etc. die etc. heden in Tilborg den agsten october 1800 en agt.

Kooppenn: f 30..0..0 voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832