Menu

Documenten

Document R-1808-14-422-63

Adriaan vanden Oudenhoven wonende alhier, cedit aan Antonij Rottij mede alhier woonagtig, een halff huis scheidende op de graat van de schouw, aanden zuiden kant met den hof groot dertig roeden ofte etc. gequoteerd litt. F no. 7 gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse genaamd de Hasselt, belend oost Cornelis Teurlings, zuid de straat, west de waterlaat, en noord Govert de Bekker cum suis.
Doende van ouds in de verponding f 0..19..
Voords los en vrij uitgenomen wegen stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
En is volgens op heden geexhibeerde quitantie gebleken dat de verponding bij anticipatie overt jaar 1808 is voldaan.
Gepasseerd voor en ten overstaan van etc. die etc. heden in Tilborg den zeventienden december 1800 agt.

Kooppenn: f 330-,- voldaan.
Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832