Menu

Documenten

Document R-1809-14-423-67

Wilhelmus Cornelis de Beer in huwelijk hebbende Anthonia Maria van Helvoirt, Peter Augustinus van Helvoirt en Cornelia van Helvoirt, alle wonende alhier en te Loon op Zant, aan wien de administratie en het bestier van alle de vaste goederen bij Maria Catharina van den Brekel wed. Augustinus van Helvoirt in togt bezeten wordende en waarvan het erfrecht aan hun, als meede aan voorn. Gooijart Augustinus van Helvoirt, en de innocente Geertruij van Helvoort is competerende, uijt kragte van authorisatie van schepenen van Tilborg en Goirle, van den eersten van Grasmaand 1809 op heden vertoond, cedunt aan Johanna Maria van de Put wed. Johannes de Beer wonende alhier, een parceel akkerland groot drie Lops of daar omtrend, gelegen alhier onder Tilborg, aan de Langstraat, belend oost en zuid Johanna Maria Maas, west Huijbert van Groenendaal en noord de wed. N. Vermeer,
Doende van outs in de verponding f 2.13.8
Voorts los en vrij, uitgenomen wegen, stegen, etc. en hebben etc. gelovende etc. allen verholen commer etc. pro ut in forma
En word ten deze verder gerefereerd tot de conditie van publieke verkoping, daar van gehouden voor commissarissen uit scheepenen alhier den 31 van groeimaand en den 5 van bloeimaand 1809.
Zijnde volgens op heden bij anticipatie over het jaar 1808 voldaan.
Gepasseerd voor en ten overstaan van etc. die etc. heden in Tilborg den tienden van zomermaand 1809.
Kooppenn en slagen f 325,-- voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832