Menu

Documenten

Document R-1809-14-423-69

Wilhelmus Cornelis de Beer in huwelijk hebbende Antonia Maria van Helvoirt, Peter Augustinus van Helvoirt en Cornelia van Helvoirt, alle wonende alhier en te Loon op Zant, aan wien de administratie en het bestier van alle de vaste goederen bij Maria Catharina van den Brekel wed. Augustinus van Helvoirt in togt bezeten wordende en daarvan het erffrecht aan hun, als meede aan Gooijart Augustinus van Helvoirt, en de innocente Geertruij van Helvoort is competerende, uijt kragte van authorisatie van scheepenen van Tilborg en Goirle, van den eersten van Grasmaand 1809 op heden vertoond, cedunt aan Peter Horvers wonende alhier, een huis bestaande in drie woningen met den hoff groot een en een halff Lops ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt in de Langstraat, gequoteerd litt F oud no. 62, nieuw no. 533, belend oost en west Johanna Maria Maas, zuid de straat en noord eigen erven,
Doende van ouds in de verponding f 0..4..0
Voorts los en vrij, uitgenomen wegen, stegen, etc. en hebben etc. gelovende etc. allen verholen commer etc. pro ut in forma;
En is volgens op heden geexhibeerde quitantie, de verponding bij anticipatie over den jaare 1808 voldaan.
Gepasseerd en ten overstaan van etc. die etc. heden in Tilborg den tienden van zomermaand 1809.
Kooppenningen f 160,-- voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832