Menu

Documenten

Document R-1809-14-423-70

Wilhelmus Cornelis de Beer in huwelijk hebbende Antonia Maria van Helvoirt, Peter Augustinus van Helvoirt en Cornelia van Helvoirt, alle wonende alhier en te Loon op Zant, aan wien de administratie en het bestier van alle de vasten goederen bij Maria Catharina van den Brekel wed. Augustinus van Helvoirt in togt bezeten wordende en waarvan het erffrecht aan hun, als meede aan Gooijart Augustinus van Helvoirt, en de innocente Geertruij van Helvoort is competerende, uijt kragte van authorisatie van scheepenen van Tilborg en Goirle, van den eersten van Grasmaand 1809 op heden vertoond, cedunt aan Adriaan Schapendonk wonende alhier, een parceel akkerland groot een en een halff Lopense of etc., gelegen alhier onder Tilborg, agter het Craijven, belend oost Adriaan Voskens, zuid en noord Jan Baptist van Riel en west de ...
Doende van outs in de verponding f 0.19.14
Voorts los en vrij, uitgenomen wegen, stegen, etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen verholen commer etc. pro ut in forma
En word ten deeze verder gerefereerd tot de conditie van publieke verkoping, daarvan gehouden voor commissarissen uit scheepenen alhier den 21 van grasmaand en den 5 van bloeimaand beijde ...
Zijnde volgens op heden geexhibeerde quitantie deze verponding bij anticipatie over het jaar 1808 voldaan.
Gepasseerd voor en ten overstaan van etc. die etc. heden in Tilborg den tienden van zomermaand 1800 negen.
Kooppenn: en slagen f 105,-- voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832